Polityka zwrotów

Zwrot oraz wymiana towaru

  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) zwana dalej (?Ustawa?), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czernastu) dni od dnia otrzymania towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz Zwrotu.
  2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania lub zużycia. Prosimy o załączenie paragonu lab jego skanu.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 6.1., zarówno Sklep jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkich składników zamówienia w stanie niepogorszonym .
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 w/w Ustawy.
  5. Klient za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić Formularz Wymiany, Formularz Zwrotu,
  6. Wymianę prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl
  7. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sklep. Jeżeli wybrany przez Klienta towar jest droższy od wymienianego, wysyłka nowego towaru nastąpi po zaksięgowaniu różnicy w cenie na koncie Sklepu. Jeżeli wybrany przez Klienta towar jest tańszy od wymienianego Sklep zwróci różnicę, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot różnicy nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  8. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  9. Jeżeli Klient decyduje się na wymianę/zwrot przedmiotu zakupu, który był zgodny z zamówieniem wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą lub zwrotem pokrywa kupujący.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00